Cáp truyền số liệu - Cáp trút số liệu Leica Cổng COM

Vendor: Khác
Tính năng: + Kết nối máy toàn đạc Leica với máy vi tính + Cổng kết nối: Cổng COM của máy vi tính
Giá Liên Hệ: 0962634004
  • Tính năng: 
    + Kết nối máy toàn đạc Leica với máy vi tính 
    + Cổng kết nối: Cổng COM của máy vi tính

 

Sản phẩm liên quan