NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

Đăng bởiNguyễn Đức vào lúc

Đo đạc bản đồ địa hình giúp quy hoạch, thiết kế và thi công xây dựng các công trình, phục vụ cho việc quản lý đất đai, quản lý tài nguyên, quản lý sở hữu đất đai cho người dân. Ngoài ra có thể quản lý giao thông, điện lực và thủy lợi.

Hoạt động đo đạc bản đồ địa hình cơ bản

Đo đạc bản đồ địa hình cơ bản là thiết lập hệ một hệ quy chiếu quốc gia và một hệ thống có  số liệu gốc đo đạc của quốc gia.

đo đạc bản đồ địa hình

Đo đạc bản đồ địa hình giúp xác định địa giới hành chính

Phục vụ quá trình xây dựng và bảo trì những hệ thống điểm đo đạc bản đồ. Thành lập và điều chỉnh những hệ thống đo đạc bản đồ địa hình quốc gia, bản đồ hành chính của toàn quốc, bản đồ cấp tỉnh, bản đồ át-lát quốc gia.

Xây dựng một hệ thống không ảnh cơ bản và cập nhật các cơ sở dữ liệu đầy đủ địa lý của quốc gia. Giúp cập nhật và quản lý trong khai thác hạ tầng của bản đồ về biên giới của quốc gia, bản đồ về địa giới trong hành chính. Đo đạc bản đồ địa hình là xây dựng hệ thống địa danh giúp trong việc nghiên cứu khoa học của trái đất trên những địa hình cơ bản.

Hoạt động đo đạc bản đồ địa hình chuyên ngành

Những hoạt động đo đạc bản đồ địa hình chuyên ngành, phục vụ riêng theo mỗi ngành của từng địa phương gồm thiết lập những hệ thống điểm đo đạc bằng cơ sở chuyên dụng. Xây dựng hệ thống không cần ảnh chuyên dụng. Thành lập các hệ thống bản đồ địa hình và xây dựng các cơ sở dữ liệu, thành lập bản đồ hành chính của các cấp huyện. Bên cạnh đó còn xây dựng những cơ sở dữ liệu địa lý chuyên dùng. Nhằm khảo sát các địa chất, phục vụ thiết kế, thi công công trình dân sinh, hay công trình công nghiệp, giao thông hay địa hình thủy lợi.

đo đạc bản đồ địa hình

Đo đạc bản đồ hành chính nhằm khảo sát và thi công các công trình

Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ địa hình

Các tổ chức hoạt động đo đạc bản đồ địa hình phải có giấy phép hoạt động như các thông tin cơ bản của tổ chức, giấy chứng nhận đang ký, thời hạn đăng ký là 60 tháng, nếu hết hạn phải đề nghị cấp giấy phép mới. Cục Đo đạc bản đồ địa hình Việt Nam thuộc bộ Tài Nguyên và Môi trường có thầm quyền cấp, gia hạn, hoặc cấp lại những giấy phép trên cho thể sử dụng trong phạm vi cả nước.

Hãy truy cập www.atracdiadayroi.com để được chúng tôi tư vấn cũng như các hoạt động đo đạc bản đồ địa hình và tìm hiểu những thông tin, sản phẩm có lợi ích cao khác.


Bài viết cũ Bài viết mới