Hệ thống tin địa lý và GIS

Hệ thông tin địa lý và Gis công dụng hữu ích

Hệ thông tin địa lý và Gis công dụng hữu ích

Đăng bởiNguyễn Đức vào lúc

Hệ thông tin địa lý và Gis là một hệ thống cơ sở dư liệu được thiết lập nhằm mục đích quản lý, tập hợp các dữ liệu địa lý giúp cho các cơ quan hay hệ thống nhà nước nắm bắt được rõ ràng hơn.Hệ thông tin này có những đặc điểm gì. Chúng ta đã biết về hệ thông tin này chưa? Một vài thông tin quan trọng sẽ được chia sẻ ngay sau đây.Giới thiệu về hệ thông tin địa lý và GisĐây giống như một công cụ để chúng ta có thể quản lý được tất...

Xem chi tiết...

Hệ thông tin địa lý và Gis- nội dung cơ sở dữ liệu

Hệ thông tin địa lý và Gis- nội dung cơ sở dữ liệu

Đăng bởiNguyễn Đức vào lúc

Thông thường để tìm hiểu về một vấn đề nào đó chúng ta thường tim thông tin trên mạng. Thế nhưng không phải vấn đề nào chúng ta cũng có thể tìm được. Nội dung cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý và Gis chính là một vấn đề như vậyMột phạm trù khá trìu tượng về lĩnh vực chuyên ngành. Nhưng để giúp cho quá trình sử dụng đất đai sau này của chúng ta thuận lợi hơn thì nó lại thực sự rất bổ ích.Nội dung cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý và...

Xem chi tiết...

Ứng dụng hệ thông tin địa lý và Gis

Ứng dụng hệ thông tin địa lý và Gis

Đăng bởiNguyễn Đức vào lúc

Những ứng dụng nổi bật nhất của hệ thông tin địa lý và GisTrong lĩnh vực môi trường: hệ thông tin này giúp đánh giá thuộc tính của cây rừng, thêm vào đó là hệ thông tin này còn có thể tính được khả năng xói mòn của đất để người dân có nhữn biện pháp phòng tránh cụ thể nhất. hệ thống thu nhập thông tin và phân tích cụ thể rồi đưa ra những kết quả liên quan.Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn: tất cả những thông tin dự báo thời tiết cho tất cả các vùng đều...

Xem chi tiết...